1. Všeobecné ustanovenia

Reklamačný poriadok popisuje bežnú obchodnú spoluprácu medzi kupujúcim a predávajúcim.

Ak máte podozrenie, že Vami zakúpený tovar by mal byť predmetom reklamačného konania, kontaktujte nás najskôr e-mailom s popisom závady na nasledujúcom kontakte, kde s Vami preberieme postup a prípadné riešenia Vášho problému:

Reklamačné oddelenie: p. Ivan Tita, e-mail: obchod@123kociky.sk; tel.č: +421 948 945793

2. Dĺžka záruky

Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim, t.j. dňom uvedeným v záručnom liste. Zákonná záručná doba je všeobecne 24 mesiacov.

3. Záručné podmienky

Kupujúcemu sa odporúča, aby bezprostredne pri dodaní tovaru prekontroloval spolu s dopravcom stav zásielky.

4. Spôsob vybavenia reklamácie

V prípade, že tovar nie je pri prevzatí kupujúcim v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len "rozpor s kúpnou zmluvou"), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve.

5. Spotrebný materiál

Záruka sa podľa zákona nevzťahuje na opotrebenie spôsobené obvyklým užívaním veci a nemožno ju tak zamieňať so životnosťou výrobku.

6. Adresy na vrátenie tovaru a zasielanie reklamovaného tovaru

Tovar určený na reklamáciu alebo vrátenie tovaru zasiela kupujúci na adresu sídla predávajúceho:

  • Ivan Tita
    Bottova 1208/30
    014 01 Bytča

Tovar je možné vrátiť a reklamovať aj osobne na adrese prevádzky predávajúceho:

  • 123 kočíky
    Centrum 1746/265
    017 01 Považská Bystrica

Dokumenty k stiahnutiu

Formulár pre odstúpenie od zmluvy (PDF)

Reklamačný formulár (PDF)

Produkt pridaný do zoznamu obľúbených
Produkt pridaný do porovnania

Tento web používa súbory Cookies, prostredníctvom ktorých Vám môžeme poskytovať lepšie funkcie. Zistite viac